Volwassenen

Systeemtherapie bij volwassenen kan in verschillende vormen aangeboden worden. Op basis van uw vraag en wensen bespreken we welke vorm van systeemtherapie het beste bij u aansluit.

  • Systeemgesprekken

    het kan zijn dat u als volwassene klachten ervaart in combinatie met relationele problemen binnen uw huidige gezin, of uw gezin van herkomst. Systeemgesprekken met meerdere gezinsleden bieden de mogelijkheid om ruimte te creeeren voor het doorbreken van vastgelopen interactiepatronen en het (her)ontdekken van een meer gewenste manier van omgaan met elkaar. Deze verbetering heeft vaak een positief effect op het verminderen van de individuele klachten (en andersom). Hierbij kan ook aandacht/ behandeling zijn voor het verwerken van ingrijpende ervaringen (trauma) wanneer blijkt dat dit wenselijk is. De traumabehandeling (EMDR) wordt ingebed in de systeemtherapie, zodat beide therapieën elkaar positief kunnen bekrachtigen.

  • Individueel

    wanneer de klachten meer individueel van aard zijn (depressieve klachten, angst, lichamelijke klachten, overbelasting) en wanneer u de uitdrukkelijke wens heeft om alleen te komen, dan is dat zeker mogelijk. Individuele systeemtherapie heeft als uitgangspunt dat er een wisselwerking bestaat tussen de klachten en het systeem (omgeving, relaties, verleden/heden/toekomst)  waarbinnen deze klachten zich voordoen. Tijdens de therapie benutten we dit uitgangspunt voor het vinden van handvatten die de problemen het hoofd kunnen bieden. Praktisch betekent dit dat wij samen met u gesprekken voeren en daarbij met u bespreken of en hoe anderen (dierbaren) bij het proces te betrekken.

  • Partner/relatietherapie

    wanneer u en uw partner problemen/spanningen ervaren binnen de relatie, biedt relatietherapie de mogelijkheid om samen te onderzoeken wat uw relatie nodig heeft om uit de bestaande impasse te raken. We staan hierbij enerzijds stil bij de moeilijkheden die jullie onderling (en verschillend) kunnen ervaren. Anderzijds is het belangrijk om stil te staan bij de veranderwens die jullie samen kunnen formuleren en de leidraad zal zijn voor de therapie.