Kim de Carpentier

Mijn naam ik Kim de Carpentier (1976). In 1998 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de hoge School van Amsterdam afgerond, waarna ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie ben gaan werken. Naast mijn werk ben ik parttime de studie orthopedagiek gaan volgen aan de Universiteit van Leiden.  In 2003 ben ik afgestudeerd. In 2000 ben ik bij Cardea gaan werken, waar ik na mijn afsturen als orthopedagoog aan de slag ben gegaan. Ik ben binnen Cardea op verschillende afdelingen werkzaam geweest, zoals een onderwijszorg groep voor kinderen van 3-6, dagbehandeling voor ouders en zeer jonge kinderen (0-4) en de crisisopvang. Rode draad in mijn werkzaamheden is echter het werken met ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties.  De afgelopen jaren heb ik mij verder geschoold tot orthopedagoog generalist  NVO/ postmaster orthopedagoog SKJ. Daarnaast ben ik begin 2016 begonnen met de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut NVRG. Vanaf januari 2020 start ik naast mijn werk bij Cardea een eigen praktijk in de basis-GGZ. Ik sluit mij aan bij twee collega systeemtherapeuten, Paula Portegies en Nicoline de Wolf, die ook ieder een eigen praktijk hebben. Samen werken wij onder de overkoepelende naam  het Vondelhuys waarin wij een plek willen bieden voor kinderen, jeugdigen, volwassen, stellen en ouders.  Onze samenwerking stelt ons in de gelegenheid om op maat co-therapie te verzorgen, wanneer dit in overleg met cliënten goed aansluit bij het beantwoorden en oplossen van hun vragen/problemen.

In de praktijk werk ik met kinderen en jongeren, gezinnen, volwassenen en stellen. Daarbij ligt mijn affiniteit vooralsnog bij ouders en jonge kinderen (0-4) en kinderen in de schoolleeftijd. Ik hoop ouders en kinderen binnen de behandeling te kunnen ondersteunen en begeleiden bij het vinden van oplossingen die bij hen passen en waardoor zij met meer hoop en vertrouwen naar de toekomst kijken.

Registraties:

Lid van:

Tarieven en vergoedingen:

Jeugd:

Mijn praktijk heeft een contract met de gemeenten die aangesloten zijn bij de regio Holland Rijnland. Hierdoor wordt de zorg voor jeugd die ik bied vanuit de Generalistische BasisGGZ vergoed.

Volwassenen:

Zelf betalen: wanneer de zorg voor jeugd of volwassenen vanuit de gemeente (jeugd) of de aanvullende verzekering (volwassenen) niet wordt vergoed, bestaat de mogelijkheid om vanuit de praktijk zorg te krijgen wanneer u zelf de facturen voldoet.

Meer informatie over de tarieven en vergoedingen (ook van de andere praktijken) kunt u vinden in het menu onder “praktisch”.

Contact/ afspraken

Afspraken kunnen gepland worden op de dinsdagdagochtend of vrijdagochtend. Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen of mailen.

06-12628391
 info@kimdecarpentier.nl (voor aanmeldingen rechtstreeks voor deze praktijk).

Wachttijd
Voor de actuele wachttijden verwijs ik u graag naar de volgende pagina

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over de behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillenregeling van P3NL

Uw privacy (AVG: Algemene Verordening Persoonsgegevens).

De praktijk hecht  belang aan de bescherming van uw gegevens. Via deze link kunt u concreet in de privacy policy lezen op welke manier de praktijk dit heeft georganiseerd. Privacy policy Praktijk Kim de Carpentier

Kamer van Koophandel nummer: 74629417
AGB praktijk code: 94064687
AGB persoonlijke code: 94105619