Consultatie en training

Consultatie

Soms kan een systemische interventie helpen bij het creëren van nieuwe ideeën en inzichten wanneer het proces van de hulpverlening tijdelijk is vastgelopen. Er kan hierbij gedacht worden aan:

  • Aansluiten bij hulpverleningsgesprek met het gezin
  • Aansluiten bij intervisie met de betrokken hulpverleners
  • Aansluiten bij teambesprekingen over systemische vraagstukken
  • Wij kunnen meedenken wanneer er een wens is om het huidige aanbod in een instelling systemisch door te ontwikkelen.

Training

Wij kunnen trainingen en workshops bieden in verschillende systemische interventies. Te denken valt aan de training ‘Verbindend Gezag” of ‘Systeemtherapie in Vogelvlucht’.

Bij gerichte vragen over onze consultatie- en trainingsmogelijkheden, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij lichten u dan ook in over de tarieven die bij dit aanbod van toepassing zijn. Paula Portegies coördineert de verzoeken.