Home

Welkom bij het Vondelhuys, centrum voor systeemtherapie en consultatie. Het Vondelhuys is een samenwerkingsverband van drie zelfstandig gevestigd therapeuten die gespecialiseerd zijn in systeemtherapie. Systeemtherapie gaat ervan uit dat problemen en klachten die mensen ervaren goed behandeld kunnen worden wanneer ook de context waarin het probleem zich voordoet een belangrijke plek krijgt in de behandeling. Bij de term “systeem” kan er gedacht worden aan de omgeving (thuis, school, werk ed), de onderlinge relaties tussen mensen, maar ook het verleden, heden en toekomst. Bekende vormen van systeemtherapie zijn gezins- en relatietherapie. Systeemtherapie kan ook helpend zijn bij individuele psychische klachten. Vanuit het Vondelhuys staat het samen zoeken naar krachten en mogelijkheden centraal! Wij zien therapie als een samenwerkingsproces waarin we verkennen welke problemen worden ervaren, welke veranderingen gewenst zijn en op welke manier deze verandering kan worden bereikt. Onze vooropleidingen zijn divers waardoor wij ieder vanuit verschillende aandachtsgebieden en specialisaties werken. In het Vondelhuys werken wij ieder vanuit onze eigen vrijgevestigde praktijk, maar vanuit een gezamenlijke visie op het behandelen en helpen oplossen van gezins- en relatieproblemen en individuele zorgen bij kinderen, jongeren en volwassenen en stellen.