Verbindend Gezag

Maakt u zich grote zorgen over wat uw kind doet of hoe het met hem of haar gaat en heeft u tegelijkertijd het gevoel dat u uw kind niet meer bereikt? Merkt u dat uw kind zorgelijk gedrag laat zien ( bv veel spijbelt, uren achter zijn computer zit, blowt, zich helemaal niet meer aan afspraken houdt, veel strijd opzoekt of juist niet lekker in zijn/haar vel zit). Bent u daardoor in een cirkel van heftige ruzies of juist enorme stilte terecht gekomen met uw kind en ziet u geen uitweg meer om daar op een positieve manier uit te komen? Kortom voelt u zich machteloos in de opvoeding van uw kind? Dan kan de oudergroep ‘Verbindend Gezag’ de oplossing zijn om deze negatieve spiraal te doorbreken, om met steun van andere ouders die in dezelfde situatie zijn de strijd te doen verminderen en het contact met uw kind weer te herstellen.

Wat is ‘Verbindend Gezag’ 

‘Verbindend Gezag’ is gebaseerd op de principes van geweldloos verzet ontwikkeld door Haim Omer en biedt handvatten in het ouderschap om op een andere manier vorm te geven aan ouderschap en ouderlijk gezag, het probleemgedrag te stoppen en de relatie tussen kind en ouders te herstellen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het leren stoppen van escalaties door je als ouder actief en op een andere manier te verzetten tegen het zorgelijke gedrag je kind. Door de onderlinge verbinding daarbij met uw kind te vernieuwen ontstaat er weer een basis voor minder escalaties, verbeteren van de sfeer in huis en meer mogelijkheden om uw kind te helpen bij de moeilijkheden die er zijn. Ook helpt het ouders om zelf beter om te gaan met problemen die niet op korte termijn “oplosbaar zijn” (zoals bijvoorbeeld moeilijkheden die het kind ervaart als gevolgd ADHD of autisme).

Wat biedt de groep 

Een behandelprogramma waarin ouders die in een vergelijkbare situatie zitten aan de slag gaan met hun ouderschap en vooral hun ouderlijk gezag. Tijdens de eerste bijeenkomsten krijgen de ouders een korte en intensieve uitleg over de principes van ‘Verbindend Gezag’. In de bijeenkomsten die volgen werken we de plannen voor de gezinnen uit zodat de plannen thuis uitgevoerd kunnen worden. Voor sommige ouders kan het een drempel zijn om hun gezinsproblemen in een groep te bespreken. Het is echter onze ervaring dat ouders juist ook veel steun ervaren aan de andere ouders in de groep.

U heeft een verwijzing op naam van uw kind nodig van de huisarts of het jeugd en gezinsteam.
Mocht u vragen hebben kunt u ons mailen of bellen.