Verbindend Gezag

Oudergroep ‘Verbindend Gezag’

Maakt u zich grote zorgen over wat uw kind doet of hoe het met hem of haar gaat en heeft u tegelijkertijd het gevoel dat u uw kind niet meer bereikt? Merkt u dat uw kind spijbelt, uren achter zijn computer zit, brutaal is, blowt, zich niet meer aan afspraken houdt of ander probleemgedrag laat zien? Bent u daardoor in een cirkel van heftige ruzies terecht gekomen met uw kind en ziet u geen uitweg meer om daar op een positieve manier uit te komen? Bent u geneigd uzelf als ouder meer en meer terug te trekken? Kortom voelt u zich machteloos in de opvoeding van uw kind? Dan kan de oudergroep ‘Verbindend Gezag’ de oplossing zijn om deze negatieve spiraal te doorbreken, om met steun van andere ouders die in dezelfde situatie zijn de strijd te doen verminderen en het contact met uw kind weer te herstellen.

Wat is ‘Verbindend Gezag’?

‘Verbindend Gezag’ is gebaseerd op de principes van geweldloos verzet ontwikkeld door Haim Omer en biedt handvatten in het ouderschap om de relatie tussen kind en ouders te herstellen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn om ruzies te stoppen door je als ouder actief en op een meer helpende en constructievere manier te verzetten tegen het zorgelijke gedrag je kind. Door de onderlinge verbondenheid te vernieuwen ontstaat er weer een basis voor positieve en beschermende betrokkenheid.

Wat biedt de groep?

Een behandelgropramma waarin ouders die in een vergelijkbare situatie zitten aan de slag gaan met hun ouderschap en vooral hun ouderlijk gezag. Tijdens de eerste bijeenkomsten krijgen de ouders een korte en intensieve uitleg over de principes van ‘Verbindend Gezag’. In de bijeenkomsten die volgen werken we de plannen voor de gezinnen uit zodat de plannen thuis uitgevoerd kunnen worden. Voor sommige ouders kan het een drempel zijn om hun gezinsproblemen in een groep te bespreken. Het is echter onze ervaring dat ouders juist ook veel steun ervaren aan de andere ouders in de groep.

U kunt zich aanmelden voor groep die in het najaar zal starten.  

De data voor de oudergroep zijn inmiddels gepland op de volgende vrijdag middagen van 15.30 tot 17.30 uur op

27 september

11  en 18 oktober

1, 15, 29 november

En op de woensdag avond van 19 tot 20.30 uur op 20 november

Wij bieden deze groep soms aan met onze collega Margo van der Stelt. Margo werkt in de kinder-en jeugdpsychiatrie waar ze veel werkt met deze methode. Margo heeft onlangs samen met een aantal collega’s het boek ‘De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van cgt en geweldloos verzet’ vertaald.