Paula Portegies

Mijn naam is Paula Portegies (1972). In 1995 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Ik heb ervaring opgedaan binnen verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ook binnen de jeugdzorg en de jeugdbescherming. In de tussentijd heb ik me verder geschoold als gz-psycholoog en relatie- en gezinstherapeut bij het Lorentzhuis in Haarlem.

Sinds 2014 heb in mijn eigen praktijk in Leiden. Mijn collega’s systeemtherapeuten Nicoline de Wolf en Kim de Carpentier hebben ook ieder hun eigen praktijk. Samen werken wij onder de overkoepelende naam Vondelhuys waarin wij een plek willen bieden voor kinderen, jeugdigen, volwassen, stellen en ouders.  Onze samenwerking stelt ons in de gelegenheid om op maat co-therapie te verzorgen, wanneer dit in overleg met cliënten goed aansluit bij het beantwoorden en oplossen van hun vragen/problemen. Wij zijn alle drie ook opgeleid als trainer voor het ouderprogramma “Verbindend Gezag” en bieden dit programma vanuit de praktijk met veel plezier aan.

In de praktijk werk ik als gz-psycholoog (basis-ggz) en systeemtherapeut met volwassenen, stellen, gezinnen, kinderen en jongeren. Daarnaast ben ik, evenals Nicoline, opgeleid als EMDR therapeut waardoor traumabehandeling binnen de relatie- en gezinstherapie kan worden ingevoegd.

In English

I am comfortable working in English, French and Dutch. This came about from living as an expat during my childhood. I offer therapy sessions in English and French – for individual therapy as well as marital and family therapy.

En Francais

J’ai vécu toute ma jeunesse à l’étranger et suivi le système de l’Education Nationale Française jusqu’au BAC. Je propose des thérapies familiales ou de couple. Je suis pedo-psychologue de formation et me suis spécialisée par après comme conseillère conjugale et familiale.

Voor een uitgebreide overzicht van mijn werkervaring verwijs ik u naar mijn linkedIn pagina.

Registraties

Lid van

  • LVVP: Nederlandse Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
  • ZPJeugd Holland Rijnland: Zelfstandige praktijken Jeugd GGZ, bestuurslid

Hierbij de link naar mijn kwaliteitsstatuur: kwaliteitsstatuut praktijk Paula Portegies

Tarieven en vergoedingen

Jeugd: mijn praktijk heeft een contract met de gemeenten die aangesloten zijn bij de regio Holland Rijnland. Hierdoor wordt de zorg voor jeugd die ik biedt vanuit de Generalistische BasisGGZ vergoed.
Volwassenen: mijn praktijk heeft een contract met alle verzekeraars voor de basis-ggz. De gesprekken worden dan vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.
Zelf betalen: wanneer de zorg voor jeugd of volwassenen vanuit de gemeente (jeugd) of de aanvullende verzekering (volwassenen) niet wordt vergoed, bestaat de mogelijkheid om vanuit de praktijk zorg te krijgen wanneer u zelf de facturen voldoet.

Meer informatie over de tarieven en vergoedingen (ook van de andere praktijken) kunt u vinden in het menu onder “praktisch”.

Contact/ afspraken
Afspraken zijn mogelijk op woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of het maken van een afspraak:

06-37468188
info@paulaportegies.nl (voor aanmeldingen rechtstreeks voor deze praktijk).

Wachttijd
Voor de actuele wachttijden verwijs ik u graag naar de volgende pagina

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Uw privacy (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming)

De praktijk hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze link kunt u concreet in de privacypolicy lezen op welke manier de praktijk dit heeft georganiseerd. Privacy policy Praktijk Paula Portegies

Kamer van Koophandel nummer: 59260335
AGB praktijk code: 94.011968
AGB persoonlijke code: 94.060482