Werkwijze

Een goede start maken

Wanneer u zich heeft aangemeld neemt een van de therapeuten contact met u op. (Zie bij kopje “praktisch” hoe u dit concreet kunt doen). In het telefoongesprek gaan we nog iets dieper in op de vragen die er zijn en plannen we een intakegesprek met liefst twee therapeuten uit het centrum. De reden hiervoor is, dat wij goede ervaringen hebben om op die manier zo breed mogelijk, vanuit onze verschillende achtergronden en werkervaring  mee te kunnen denken. U wordt alleen en/of met één of meer familieleden uitgenodigd om te onderzoeken welke problemen u ervaart, welke veranderingen u wenst en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. Het doel van de therapie is het samen zoeken naar oplossingen. We staan dus niet alleen stil bij problemen, maar kijken daarom al vanaf de intake ook naar de mogelijkheden en sterke kanten van uzelf en van uw omgeving.

We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en samen met u te kijken naar mogelijkheden voor verandering. Een behandeling staat of valt met een goede samenwerking met u. Aan het einde van het intakegesprek staan we met u stil welke therapeut in het centrum het beste aansluit en de therapie met u zal starten. Ook kan het zijn dat de gesprekken plaatsvinden met twee therapeuten (co-therapie). Dit wordt altijd met u overlegd. Mocht ons aanbod toch niet voldoende blijken te passen, denken we met u mee over een alternatief. Wij beschikken over een goed verwijzingsnetwerk en samenwerkingsrelaties met andere instellingen. We hebben een kort lijntje met de collega’s van het gezondheidscentrum Vondellaan en de collega’s die werkzaam zijn binnen de ZP-Jeugd.

Het verloop van goede zorg

Tijdens de behandeling wordt naast de therapie, ook aandacht besteed aan de vraag of de behandeling goed verloopt, of wij u goed begrijpen en of de gewenste doelen worden gehaald. Hierin staat naast de inhoud van de therapie ook zeker de onderlinge samenwerking centraal, omdat deze een belangrijk ingrediënt is voor een succesvolle therapie.

Afronding

Aan het einde van ons proces staan we uitgebreid met elkaar stil bij wat de opbrengsten van de therapie zijn en hoe u een en ander heeft ervaren. Ook bespreken we met u hoe u de gewenste resultaten vast kunt houden. Bij aanmelding vanuit de jeugd wordt naast de jongere/ouders/netwerk indien passend ook de verwijzer uitgenodigd.