Vergoeding/tarieven Volwassenen

Vergoeding

De praktijk van Paula Portegies werkt vanuit de basis ggz en heeft een contract met alle verzekeraars als gz-psycholoog. BasisGGZ wordt vergoed op basis van een DSM-5 classificatie. Sommige classificaties zijn uitgesloten van vergoeding (aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen). Een enkele verzekeraar heeft wel besloten om deze zorg vanuit de basis- of aanvullende verzekering te vergoeden. Raadpleeg uw eigen verzekeraar en vermeld daarbij dat Paula GZ-psycholoog is en, indien van toepassing,  gezins- en relatietherapeut (NVRG) is. (Als u meer wilt lezen over de basis ggz zie www.nza.nl). Houd er rekening mee dat uw eigen risico aangesproken wordt.

De praktijk van Nicoline de Wolf en de praktijk van Kim de Carpentier bieden geen verzekerde zorg voor volwassenen.

Voor alle praktijken geldt dat het ook zo kan zijn dat de hulp niet vergoed wordt vanuit uw basis- of aanvullende verzekering. In dat geval kunnen de praktijken toch zorg bieden doordat u de kosten zelf betaalt. Wij hanteren tarieven conform de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Tarieven

In 2024 hanteren wij de volgende tarieven voor  partner relatie therapie en voor systeemtherapie:

Gesprek van 45 minuten € 110,-
Gesprek van 60 minuten € 140,-
Gesprek van 75 minuten € 168,-
Gesprek van 90 minuten € 200,-

Voor groepsbehandelingen, consulatie en trainingen gelden er andere tarieven waarover wij u graag informeren.

Soms zijn werkgevers bereid om de kosten van behandeling van hun werknemers (deels) te vergoeden. Informeer bij uw werkgever (afdeling P&O, bedrijfsmaatschappelijke dienst) wat de mogelijkheden zijn voor u.