Vergoeding Jeugd

De praktijken van Paula Portegies, Nicoline de Wolf en Kim de Carpentier bieden zorg voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ). Deze zorg wordt vergoed door de gemeente waar uw kind ingeschreven is. Basis GGZ houdt in dat de behandeling  binnen 5 a 25 gesprekken afgerond kan worden. Beide praktijken hebben een contract met de gemeenten in de regio Holland Rijnland: Hillegom, Lisse, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude. U heeft een verwijzing nodig van een verwijzende instantie (huisarts, specialist, Jeugd en Gezinsteam, jeugdbescherming).

Wanneer u geen verwijzing van de huisarts, de jeugdarts of het Jeugd en Gezinsteam heeft of wanneer een kind of jongere woonachtig is buiten de genoemde gemeenten, kan er wel zorg worden geboden. U ontvangt dan rechtstreeks een factuur van de praktijk waarbij uw kind ingeschreven is. Hieronder de tarieven die de praktijken hanteren:

In 2024 hanteren wij de volgende tarieven:

Gesprek van 45 minuten € 110,-
Gesprek van 60 minuten € 140,-
Gesprek van 75 minuten € 168,-
Gesprek van 90 minuten € 200,-