Jeugd

Kinderen en jongeren kunnen problemen ervaren zoals bijvoorbeeld somberheid, angst, verdriet en onrust waar zij in het dagelijks leven last van hebben. Deze kunnen diverse oorzaken hebben en in verschillende situaties lastig zijn. Ze kunt daarbij denken aan spanningen of ruzies thuis, problemen op school en moeilijkheden in het contact met vrienden. Wij kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen van die problemen en doen dat op een verschillende manieren:

  • Gezinsgesprekken

    kunnen heel effectief zijn om problemen die kinderen en jongeren ervaren te helpen oplossen en/of verlichten. Het kan zijn dat jullie als gezin veel hebben meegemaakt. Het kan ook zijn dat jijzelf of andere gezinsleden last hebt/hebben van klachten (zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, depressie) die het leven met elkaar moeilijker maken. Hierdoor kan het gebeuren dat jullie elkaar zijn kwijtgeraakt en je je eenzaam voelt. Gezinsgesprekken helpen juist bij het weer in gesprek komen en opnieuw luisteren naar elkaar. Hierdoor komt er meer zicht op hoe de problemen het gezin in de greep houden en vervolgens wat jullie als gezin kunnen doen om de problemen juist de baas te worden.

  • Individuele gesprekken

    met jou als kind, of als jongere kunnen ook helpend zijn. Het kan soms prettig zijn om je verhaal zonder anderen erbij te vertellen, zodat je de ruimte hebt om zelf eens goed te bedenken op welke manieren het probleem/problemen opgelost zou kunnen worden. We kijken daarbij dan wel samen met jou naar welke rol de andere gezinsleden zouden kunnen spelen bij het oplossen van of verminderen van de problemen. Soms nodigen we dan in overleg met jou deze gezinsleden toch een keertje (of vaker) uit om mee te denken…

  • Belangrijk

    bij systeemtherapie wordt tijdens de afspraken niet alleen gepraat met elkaar. We doen soms ook “doe-opdrachten” waarbij juist niet wordt gesproken. Deze kunnen goed helpen bij het ontdekken van nieuwe ideeën over wat zou kunnen helpen!