Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie

Systeemtherapie gaat uit van de gedachte dat problemen en klachten die mensen ervaren het beste begrepen en behandeld kunnen worden wanneer ook de context waarin het probleem zich voordoet een belangrijke plek krijgt in de behandeling. Bij de term “systeem” kan er gedacht worden aan de  fysieke omgeving, de onderlinge relaties tussen mensen, maar ook het verleden, heden en toekomst van mensen. Uitganspunt daarbij is dat de klacht en het systeem elkaar voortdurend beïnvloeden. Dit betekent enerzijds dat door die wisselwerking de klachten kunnen verergeren en anderzijds, belangrijker nog (!), dat die wisselwerking ook kan “veroorzaken” dat de klachten verminderen of verdwijnen. Wij noemen dit ook wel “de diagnostiek van verbetering”. Systeemtherapie wordt vaak toegepast bij gezinnen/families (ongeacht de leeftijden) en stellen, maar kan zeker ook helpend zijn bij individuele klachten die mensen ervaren.

Wanneer van toepassing

Aan systeemtherapie kan gedacht worden wanneer cliënten de volgende klachten of problemen ervaren:

 • Relatieproblemen
 • (Ernstige) ruzies
 • Afstandelijkheid, uit elkaar gegroeid zijn
 • Problemen met intimiteit
 • Spanningen in een samengesteld gezin
 • Echtscheiding
 • Onbegrip
 • Gebrek aan contact
 • Communicatieproblemen
 • Ingrijpende gebeurtenissen/trauma (EMDR binnen de systemische behandeling)
 • Levensfaseproblemen
 • Problemen met zelfstandigheid, onzekerheid of assertiviteit
 • Zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek
 • Complexe opvoedingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Rouw
 • Druk gedrag
 • Snel boos worden
 • Somber zijn
 • Angst en dwang