Vergoeding/tarieven volwassenen

Vergoeding

  • De praktijk van Paula Portegies werkt vanuit de basis ggz en heeft een contract met alle verzekeraars als gz-psycholoog. BasisGGZ wordt vergoed op basis van een DSM-5 classificatie. Sommige classificaties zijn uitgesloten van vergoeding (aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen). Een enkele verzekeraar heeft wel besloten om deze zorg vanuit de basis- of aanvullende verzekering te vergoeden. Raadpleeg uw eigen verzekeraar en vermeld daarbij dat Paula GZ-psycholoog is en, indien van toepassing,  gezins- en relatietherapeut (NVRG) is. (Als u meer wilt lezen over de basis ggz zie www.nza.nl). Houd er rekening mee dat uw eigen risico aangesproken wordt.

  • De praktijk van Nicoline de Wolf  biedt geen verzekerde zorg voor volwassenen.

  • Voor beide praktijken geldt dat het ook zo kan zijn dat de hulp niet vergoed wordt vanuit uw basis- of aanvullende verzekering. In dat geval kunnen de praktijken toch zorg bieden doordat u de kosten zelf betaalt. In 2019 hanteren wij onderstaande tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Tarieven

In 2021 hanteren wij de volgende tarieven:
€ 95,00 voor een gesprek van 45 minuten
€ 126,00 voor een gesprek van 60 minuten
€ 142,00 voor een gesprek van 75 minuten
€ 170,00 voor een gesprek van 90 minuten

Voor groepsbehandelingen, consulatie en trainingen gelden er andere tarieven waarover wij u graag informeren.

Soms zijn werkgevers bereid om de kosten van psychologische behandeling van hun werknemers (deels) te vergoeden. Informeer bij uw werkgever (afdeling P&O, bedrijfsmaatschappelijke dienst) wat de mogelijkheden zijn voor u.