Margo van der Stelt

Mijn naam is Margo van der Stelt (1959). Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige en relatie-en gezinstherapeut. Sinds 1982 werkzaam binnen de (kinder-en jeugd) psychiatrie. Ik heb veel gewerkt met ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen, ouders die meer dan gemiddeld op de proef werden gesteld. Ik werk graag groepsgericht, maar houd ook van afwisseling zodat ik eveneens individueel (systemisch) met stellen of met gezinnen/familie en netwerk (samen) werk. Ik ben sinds 1993 in dienst bij de Bascule, academisch centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie, en ik geef daarnaast vanuit PI Research trainingen Geweldloos Verzet in gezinnen (H. Omer) Ik werk vanuit de stellige overtuiging dat we als mensen elkaar nodig hebben. Echter relatievorming en behoud van relatie(s) is geen vanzelfsprekend proces en kan dikwijls onder grote druk en spanning komen te staan, door een veelheid aan oorzaken. Soms kunnen enkele relatie-gezins/familie of netwerkgesprekken al heilzaam en verhelderend zijn en kan de nadruk weer meer komen liggen op de krachten, mogelijkheden, begrip en stappen voorwaarts. Therapie duurt wat mij betreft zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk en wanneer nodig in nauwe samenwerking met andere betrokken instanties.

Voor een uitgebreide overzicht van mijn werkervaring verwijs ik u naar mijn linkedIn pagina.

Registraties

  • BIG:  Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (59012597530)
  • NVRG: Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapeuten (12671)

Lid van

  • NVPA: Nederlands verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen (104221)
  • RBCZ/TCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (171346R)

Tarieven en vergoedingen
In het geval van een aanvullende zorgverzekering kan een deel van de  therapiekosten worden vergoed op basis van mijn lidmaatschap bij de NVPA. Hoeveel vergoed wordt, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis (zie voor meer informatie www.nvpa.org).

Zelf betalen: wanneer de zorg vanuit de aanvullende verzekering niet wordt vergoed, bestaat de mogelijkheid om vanuit de praktijk zorg te krijgen wanneer u zelf de facturen voldoet.

De tarieven in 2018 zijn
€ 95,00 voor een gesprek van 45 minuten
€ 126,00 voor een gesprek van 60 minuten
€ 157,00 voor een gesprek van 75 minuten
€ 170,00 voor een gesprek van 90 minuten

Meer informatie over de tarieven en vergoedingen (ook van de andere praktijken) kunt u vinden in het menu onder “praktisch”

Contact/ afspraken
Afspraken kunnen gepland worden op de woensdagmiddag en avond.

Tel:06-24607976
info@margovanderstelt.nl

(voor aanmeldingen rechtstreeks voor deze praktijk)
info@vondelhuys.nl (voor meer algemene vragen of aanmeldingen waarvan u denkt dat de andere collega’s ook passend zouden kunnen zijn).

Wachttijd
De wachttijd voor de praktijk is op dit moment 4 weken. Voor vragen of het maken van een afspraak:

Klachten en geschillen
Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVPA

Privacypolicy-praktijk-margo van der stelt

Kamer van Koophandel nummer: 60747641
AGB praktijk code: 94063398
AGB persoonlijke code: 94103596