Uw privacy

Uw privacy /AVG: Algemene Verordening Persoonsgegevens

De drie praktijken hechten belang aan de bescherming van uw gegevens. Op de verschillende pagina’s van onze praktijken kunt u onze privacypolicies vinden.